ГАМА FIAT PROFESSIONAL

EASY PRO понуда:
Попуст до 3.500 евра
0% УЧЕСТВО за кредит

Ducato со промотивна цена од 16.150 € + ДДВ

За транспорт на стоки, идеално
возило за работа која постојано еволуира.
Достапни 9 верзии.
Носивост 1155-1900kg.
Волумен на товарен простор 8-17m3.
0% УЧЕСТВО за кредит.

Ducato

Doblò Cargo

Doblò Cargo со промотивна цена од 9.750 € + ДДВ

Практично во секој поглед. Достапни 9 верзии.
Носивост до 1.000 kg.
Волумен на товарен простор 3,4-5 m3.
0% УЧЕСТВО за кредит.

Fiorino Cargo со промотивна цена од 8.450 € + ДДВ

 Ван прилагоден за во град,
со идеални надворешни димензии
3,957 m должина и 1,716 m ширина.
Капацитет на товар: од 2,5 m3.
Носивост: 610 kg.
0% УЧЕСТВО за кредит.

Fiorino Cargo

Panda Van

Panda Van со промотивна цена од 7.850 € + ДДВ

Компактен, ефикасен, економичен и доверлив сопатник.
Верзии со 2 или 4 седишта.
Носивост до 505 kg.
Зафатнината на товарниот простор е до 1m3.
0% УЧЕСТВО за кредит.

ГАМА FIAT PROFESSIONAL

EASY PRO понуда:
Попуст до 3.500 евра
0% УЧЕСТВО за кредит

Ducato

Ducato со промотивна цена од 16.150 € + ДДВ

За транспорт на стоки, идеално
возило за работа која постојано еволуира.
Достапни 9 верзии.
Носивост 1155-1900kg.
Волумен на товарен простор 8-17m3.
0% УЧЕСТВО за кредит.

Doblò Cargo

Doblò Cargo со промотивна цена од 9.750 € + ДДВ

Практично во секој поглед. Достапни 9 верзии.
Носивост до 1.000 kg.
Волумен на товарен простор 3,4-5 m3.
0% УЧЕСТВО за кредит.

Fiorino Cargo

Fiorino Cargo со промотивна цена од 8.450 € + ДДВ

 Ван прилагоден за во град,
со идеални надворешни димензии
3,957 m должина и 1,716 m ширина.
Капацитет на товар: од 2,5 m3.
Носивост: 610 kg.
0% УЧЕСТВО за кредит.

Panda Van

Panda Van со промотивна цена од 7.850 € + ДДВ

Компактен, ефикасен, економичен и доверлив сопатник.
Верзии со 2 или 4 седишта.
Носивост до 505 kg.
Зафатнината на товарниот простор е до 1m3.
0% УЧЕСТВО за кредит.

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА

    ВАШИ ДЕТАЛИ

    Податоците кои ни ги давате со овој формулар ќе бидат обработени, зачувани и употребени во согласност со условите утврдени во нашата Политика на приватност. Би сакале да ве контактираме во врска со нашите производи, понуди и услуги. Замолуваме назначете подолу како би сакале да ве контактираме.

    Правни забелешки